Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING RESTAURANT DA VINCI

Als relatie verstrekt u ons privacygebonden informatie. Middels deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij omgaan met deze informatie.

Restaurant Da Vinci respecteert alle privacygebonden informatie van haar relaties die via welke weg dan ook tot haar komt. Al uw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en waar noodzakelijk vastgelegd om onze diensten aan u te kunnen verlenen en/of vanwege wettelijke verplichtingen.

Alle door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde server en niet aan derden verkocht.

Welke gegevens verzamelen en bewaren wij en met welk doel?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt of gaat maken van onze diensten.

Wanneer u contact met ons opneemt voor een van onze diensten vragen wij u om uw contactgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om het contact met u te kunnen onderhouden en de gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen.

Wanneer u een mail of andere berichten naar ons verstuurt, bewaren we deze als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten.

Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, wanneer u via ons reserveringssysteem reserveert of gebruik maakt van het contactformulier op de website, bewaren we deze gegevens ook.

Als het noodzakelijk is een deel van onze dienstverlening bij een externe partij onder te brengen, zullen wij ook aan deze derde partij uw gegevens moeten verstrekken. Hierbij gaat het onder meer om de partijen die onze internetomgeving, reserveringssysteem, webwinkel, (financiële) administratie en nieuwsbrieven en uitnodigingen verzorgen. Ook deze partijen zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is, zoals in het geval dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

Voortkomende uit onze bedrijfsactiviteiten c.q. de contacten met onze relaties en leveranciers, registreren en bewaren wij indien noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van onze diensten, om met u te kunnen communiceren en/of voortkomende uit wettelijke bepalingen, de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Voor- en/of achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Gegevens van reserveringen (met o.a. datum en tijdstip reservering en eventuele doorgegeven allergieën/dieetwensen)
 • Gegevens van offertes en facturen
 • Gegevens van bestellingen via onze webwinkel
 • Facturatie, bank- en betalingsgegevens
 • IP-adres bij online-activiteiten

 

Bezoeken van onze website en cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, onder meer om informatie te verzamelen over websitebezoek.

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden geplaatst. Voor uw bezoek aan onze website vragen wij u om toestemming. U kunt via uw persoonlijke browserinstellingen zelf bepalen of u cookies aanvaardt. Opgeslagen browserinformatie kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Zodra er een relatie met u bestaat als gevolg van een facturering, worden uw gegevens op basis van belastingwetgeving minimaal 7 jaar bewaard.

Onze nieuwsbrief blijft u ontvangen zolang u zich niet hiervoor heeft uitgeschreven.

Vanuit praktische en commerciële overwegingen bewaren we alle overige informatie doorgaans 5 jaar.

 

Opvragen, inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

Wij bieden onze relaties de mogelijkheid tot het opvragen, inzien, wijzigen en verwijderen (binnen de wettelijke bepalingen) van persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Hiertoe kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

 

Inzien, wijzigen, uitschrijven voor onze nieuwsbrief

U kunt zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u hiertoe een uitschrijfmogelijkheid aan. Ook treft u daar de mogelijkheid aan om uw gegevens in te zien en/of te wijzigen.

 

Vragen, opmerkingen en klachten

Voor vragen, opmerkingen en klachten over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via onderstaande bereikbaarheidsgegevens.

 

Het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u van mening bent dat wij onzorgvuldig met uw gegevens omgaan, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Restaurant Da Vinci

Margo Reuten en Petro Kools

Havenstraat 27

6051 CS Maasbracht

 

+31 475 46 59 79

info@restaurantdavinci.nl

www.restaurantdavinci.nl

KvK 14116532

Datum: februari 2024

Reserveren

DD dash MM dash JJJJ